Джеймс Марсдън

Straw Dogs

Всеки си има точка на пречупване. Сценаристът Дейвид бяга от Лос Анджелис и заедно с...

Скок-подскок - Hop

Във филма "Скок-Подскок" наред с нормалните кадри са вмъкнати и няколко анимирани...