колония

Dam 999

По времето на колониализма британците построяват язовирна стена в Индия, която е на...