гума

Rubber

Робърт е автомобилна гума, който има телепатични способност. Той се е запътил към...