верижно писмо

chain letter

Верижното писмо е това, което в съдържанието си ви приканва да го предадете на...