Патрик Джонсън

Безумна любов (2014)

Сюжета на "Безумна любов" представя съвременната Шекспирова трагедия между двама...