Франсис Фишер

Конгресът

В хипотетично бъдеще, голяма фармацевтична компания контролира световната икономика....

Скитница

Земята е в опасност! Мястото на хората ще заемат извънземните нашественици, наричани...