Челси Хандлер

Скок-подскок - Hop

Във филма "Скок-Подскок" наред с нормалните кадри са вмъкнати и няколко анимирани...