Лорета Девин

През 1974 пиесата от 20 части на Нтозаке Шанге, комбинираща поезия танци и музика,...